Seminarium vid ESI-fondernas gemensamma utvärderingskonferens 4–5 februari 2016

Tranquist Utvärdering kommer att medverka vid ESI-fondernas konferens om utvärdering den 4-5 februari 2016. Tillsammans med Sweco kommer vi att […]

Debatt om utvärdering på nätet

Claremont University anordnar regelbundet aktiviteter för utvecklingen av utvärderingspraktiken. En återkommande insats är de s k Professional Development Workshops. Inom […]

Konferens i Malmö

Den 19-21 maj anordnar Forum för Arbetslivsforskning (FALF) konferensen Arbetsliv i förändring i Malmö. Konferensen syftar till att gemensamt och över […]

Förrehab

Häromdagen hade vi det tredje uppstartsseminariet i Trelleborg kring de projekt som finansieras av Samordningsförbundet. Denna gång var det projektgruppen […]

Jollen

Igår fortsatte arbetet med det tre utvärderingarna inom ramen för Samordningsförbundet Trelleborg ». Denna gång var det dags för det […]

Villja

Idag inleddes arbetet med utvärderingen av projektet Vil(l)ja som finansieras av Samordningsförbundet Trelleborg. Tillsammans med representanter från samordningsförbundet, Trelleborgs kommun, […]

Utvecklingsdag

Idag ledde jag en utvecklingsdag på Östra Grevie folkhögskola för styrelserna och beredningsgrupperna i Samordningsförbunden i Trelleborg och Svedala/Skurup (Nils). Frågorna för […]