Tranquist Utvärdering erbjuder kvalificerad uppföljning och utvärdering. Genom att kombinera särskild utvärderingskompetens med olika former av specialistkunskap kan vi erbjuda insatser av hög kvalitet i samtliga faser av utvärderingsprocessens – från idé till återkoppling.

Vi är specialiserade på utvärdering av projekt i offentlig sektor, framför allt med inriktning på arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling. Två områden där vi har särskilt lång erfarenhet är utvärdering inom Europeiska Socialfonden och Finsam.

Vi erbjuder även utbildningar, seminarier och workshops och workshops för projektledare och styrgrupper. Vi t ex har under de senaste åren utbildat över 100 personer i att leda utvecklings- och samverkansprojekt i offentlig sektor.

Du är välkommen att kontakta oss kring frågor som rör utvärdering i allmänhet eller kring specifika insatser.