Tranquist Utvärdering AB

Tranquist Utvärdering AB är ett företag som strävar efter att bli en ledande aktör avseende utvärderingsfrågor i Skåne, en drivkraft i svenska och internationella nätverk kring utvärdering samt en respekterad och naturlig samarbetspartner till såväl privata som offentliga aktörer i utvärderingsfrågor.

Tranquist Utvärdering AB startades 2009 av Joakim och Jessica Tranquist. Vi erbjuder kvalificerad uppföljning och utvärdering. Genom att kombinera särskild utvärderingskompetens med olika former av specialistkunskap kan vi erbjuda insatser av hög kvalitet i samtliga faser av utvärderingsprocessen – från idé till återkoppling.

Tranquist Utvärdering betraktar utvärdering som en aktivitet med starka kopplingar till lärande och utveckling, vilket grundar sig i traditionen kring aktionsforskning och interaktiv forskning. Utgångspunkt ligger i en strävan efter problemlösning och fokus ligger på gemensam kunskapsutveckling i samspelet mellan utvärderare och projektaktörer.

  1. Vi ser utvärdering som en verksamhetsutvecklande aktivitet.
  2. Vi anser att vår kompetens gör sig bäst i ömsesidig dialog med våra uppdragsgivare.
  3. Vi lägger stor vikt vid användning och nytta av utvärdering, både som process och produkt.

Ambitionen är att alla deltagare i processen ska lära och utveckla sig själva och därigenom förändra sin praktik. Avsikten är att med hjälp av utvärderingens olika verktyg skapa ny kunskap som är både praktiskt användbar och teoretiskt intressant.