Seminarium vid ESI-fondernas gemensamma utvärderingskonferens 4–5 februari 2016

Tranquist Utvärdering kommer att medverka vid ESI-fondernas konferens om utvärdering den 4-5 februari 2016. Tillsammans med Sweco kommer vi att […]

Tips till dig som planerar projekt för unga

Just nu planeras runt om i landet mängder av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta […]

ESF Expert Evaluation Network

Tranquist Utvärdering har under åren 2011-2013 ingått i ”ESF Expert Evaluation Network”, som handlats upp av EU-kommissionens Directorate-General for Employment, […]

Storytelling i MÖTAS

Det ESF-finansierade projektet MÖTAS är inne i sin slutfas. MÖTAS har initierats inom Vård- och omsorgscollege och drivits av Kommunförbundet […]

Avslutningsfest med ComUng

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska […]

Metaanalys av ungdomsprojekt

Tranquist Utvärdering har på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet genomfört en metaanalys av utvärderingar av ungdomsprojekt som finansierats med […]

Artikel om Hälsa och Lärande i Skolan

Vid halvårsskiftet avslutades projektet Hälsa och Lärande i Skolan som drivits av Barn- och ungdomsverksamheten i sdf Rosengård, Malmö stad. Tidskriften […]

Spridningskonferens Sumak

Tranquist Utvärdering har utvärderat projektet Sumak som drivs av Drömmarnas Hus och Xenofilia med finansiering av Europeiska Socialfonden. Den 13 juni […]

Bläddra framåt »