Seminarium vid ESI-fondernas gemensamma utvärderingskonferens 4–5 februari 2016

Tranquist Utvärdering kommer att medverka vid ESI-fondernas konferens om utvärdering den 4-5 februari 2016. Tillsammans med Sweco kommer vi att […]

Debatt i Socialfonden

På uppdrag av Temagruppen Unga i Arbetslivet genomförde Tranquist Utvärdering under hösten en förstudie inför en eventuell kommande metautvärdering med […]

Certifiering av utvärderare?

I många sammanhang väcks frågan om certifiering av utvärderare och standards för utvärdering är ett återkommande tema på många konferenser […]

Artikel om Evert Vedung

”Ja, jag har en historia att berätta om hur det där med utvärdering kom in i mitt liv”.  Orden är […]

Vem väljer vi att lyssna på?

På bloggen Genuine Evaluation skrev Michael Scriven förra veckan ett en inlägg där han uppmande till ifrågasättande av utvärderingens intellektuella grunder, […]

Eva the Evaluator

Nyligen läste jag en av de mer annorlunda texterna om utärdering jag stött på – den tecknade serieboken ”Eva the […]