Tid, tålamod och tillit

”Tänk så lite jag visste om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och kognitiva begränsningar när jag började jobba med ungdomar 2001” […]

Studie om insatser för unga inom Finsam

Sedan några år tillbaka har ett antal initiativ tagits för att bringa ned ohälsan bland befolkningen och begränsa långtidssjukskrivningar. Ett […]

Avslutningsfest med ComUng

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska […]

Nytt uppdrag, metastudie av ungdomsprojekt

Tranquist Utvärdering har fått i uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet att genomföra en sk metastudie av utvärderingar av ungdomsprojekt […]