Rapport om goda exempel

Den 20 februari genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ett seminarium där man presenterade rapporten ”Berättelser om finansiell samordning – […]

Samordningsförbundet Trelleborg, ett gott exempel

Samordningsförbundet i Trelleborg har varit en av Tranquist Utvärderings återkommande uppdragsgivare. Under de senaste tre åren har vi utvärderat flertalet […]

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering är någonting som alltmer efterfrågas idag. Framför allt vill många kommunala verksamheter få mer kunskap om hur mycket man”får […]

Förrehab

Häromdagen hade vi det tredje uppstartsseminariet i Trelleborg kring de projekt som finansieras av Samordningsförbundet. Denna gång var det projektgruppen […]

Jollen

Igår fortsatte arbetet med det tre utvärderingarna inom ramen för Samordningsförbundet Trelleborg ». Denna gång var det dags för det […]

Konferens om samverkan inom rehabilitering

Den 28 april kommer Samordningsförbundet i Trelleborg att hålla en konferens kring samverkan inom rehabilitering. Bland annat kommer man där att presentera […]

Utvecklingsdag

Idag ledde jag en utvecklingsdag på Östra Grevie folkhögskola för styrelserna och beredningsgrupperna i Samordningsförbunden i Trelleborg och Svedala/Skurup (Nils). Frågorna för […]