Seminarium vid ESI-fondernas gemensamma utvärderingskonferens 4–5 februari 2016

Tranquist Utvärdering kommer att medverka vid ESI-fondernas konferens om utvärdering den 4-5 februari 2016. Tillsammans med Sweco kommer vi att […]

Spridningskonferens Sumak

Tranquist Utvärdering har utvärderat projektet Sumak som drivs av Drömmarnas Hus och Xenofilia med finansiering av Europeiska Socialfonden. Den 13 juni […]

Välfärdskonferensen 2012

Joakim Tranquist kommer att vara en av talarna på Välfärdskonferensen 2012 i Göteborg den 14-16 november. Temat för det pass […]

Debatt i Socialfonden

På uppdrag av Temagruppen Unga i Arbetslivet genomförde Tranquist Utvärdering under hösten en förstudie inför en eventuell kommande metautvärdering med […]

Webinars om utvärdering

UNICEF, the Rockefeller Foundation och Claremont Graduate University (CGU) har nyligen aviserat en ny serie direktsända webinars på temat ”Emerging Practices […]

Debatt om utvärdering på nätet

Claremont University anordnar regelbundet aktiviteter för utvecklingen av utvärderingspraktiken. En återkommande insats är de s k Professional Development Workshops. Inom […]

Effektutvärdering av lärande

Idag höll jag en presentation/workshop vid ett medlemsmöte för Swedish Learning Association (SLA) ». Temat för presentationen var Effektutvärdering av […]