Tips till dig som planerar projekt för unga

Just nu planeras runt om i landet mängder av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta […]

Tid, tålamod och tillit

”Tänk så lite jag visste om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och kognitiva begränsningar när jag började jobba med ungdomar 2001” […]

Studie om insatser för unga inom Finsam

Sedan några år tillbaka har ett antal initiativ tagits för att bringa ned ohälsan bland befolkningen och begränsa långtidssjukskrivningar. Ett […]

Storytelling i MÖTAS

Det ESF-finansierade projektet MÖTAS är inne i sin slutfas. MÖTAS har initierats inom Vård- och omsorgscollege och drivits av Kommunförbundet […]

Avslutningsfest med ComUng

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska […]

Rapport om goda exempel

Den 20 februari genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ett seminarium där man presenterade rapporten ”Berättelser om finansiell samordning – […]

Samordningsförbundet Trelleborg, ett gott exempel

Samordningsförbundet i Trelleborg har varit en av Tranquist Utvärderings återkommande uppdragsgivare. Under de senaste tre åren har vi utvärderat flertalet […]

Välfärdskonferensen 2012

Joakim Tranquist kommer att vara en av talarna på Välfärdskonferensen 2012 i Göteborg den 14-16 november. Temat för det pass […]

Bläddra framåt »