Tips till dig som planerar projekt för unga

Just nu planeras runt om i landet mängder av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta […]

Studie om insatser för unga inom Finsam

Sedan några år tillbaka har ett antal initiativ tagits för att bringa ned ohälsan bland befolkningen och begränsa långtidssjukskrivningar. Ett […]

Rapport om goda exempel

Den 20 februari genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ett seminarium där man presenterade rapporten ”Berättelser om finansiell samordning – […]

Samordningsförbundet Trelleborg, ett gott exempel

Samordningsförbundet i Trelleborg har varit en av Tranquist Utvärderings återkommande uppdragsgivare. Under de senaste tre åren har vi utvärderat flertalet […]

Välfärdskonferensen 2012

Joakim Tranquist kommer att vara en av talarna på Välfärdskonferensen 2012 i Göteborg den 14-16 november. Temat för det pass […]

Samordningsblogg

Tranquist Utvärdering har haft och har många uppdrag kopplat till utvecklingen av de sk samordningsförbund som vuxit fram under senare […]

Förrehab

Häromdagen hade vi det tredje uppstartsseminariet i Trelleborg kring de projekt som finansieras av Samordningsförbundet. Denna gång var det projektgruppen […]

Jollen

Igår fortsatte arbetet med det tre utvärderingarna inom ramen för Samordningsförbundet Trelleborg ». Denna gång var det dags för det […]

Bläddra framåt »