Avslutningsfest med ComUng

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska […]

Artikel om Hälsa och Lärande i Skolan

Vid halvårsskiftet avslutades projektet Hälsa och Lärande i Skolan som drivits av Barn- och ungdomsverksamheten i sdf Rosengård, Malmö stad. Tidskriften […]

Rapport om goda exempel

Den 20 februari genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ett seminarium där man presenterade rapporten ”Berättelser om finansiell samordning – […]

Delrapport

I dagarna har jag, tillsammans med Harry Petersson, lämnat en delrapport till Region Skåne och Försäkringskassan avseende utvärderingen av det […]