Avslutningsfest med ComUng

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska […]

Teoribaserad utvärdering

Inför kommande period av det nationella socialfondsprogrammet (2014-2020) kommer, av allt att döma, fokus att ligga på att utveckla det […]

Artikel om Evert Vedung

”Ja, jag har en historia att berätta om hur det där med utvärdering kom in i mitt liv”.  Orden är […]

Visuella hjälpmedel

Jag har tidigare skrivit inlägg om att använda sig av visuella hjälpmedel i utvärdering och de som följer bloggen AEA […]

Sagt om samverkan

På bloggen AEA 365 uttryckte sig Cassandra O’Neill på följande sätt om samverkan: ”Collaboration is one of those phrases like […]

Graphic Recording

Jag pratar mycket om illustrerade programteorier i syfte att skapa lärande i projektgrupper. När du kollar på videoklippet nedan får […]

Michael Scriven

I detta timmeslånga klipp från september 2005 presenterar Michael Scriven (Professor of Philosophy, Associate Director of The Evaluation Center, and […]