ESF Expert Evaluation Network

Tranquist Utvärdering har under åren 2011-2013 ingått i ”ESF Expert Evaluation Network”, som handlats upp av EU-kommissionens Directorate-General for Employment, […]

Trygghetsbostäder för äldre, en kartläggning

2012 fick VINNOVA i uppdrag av regeringen att ta fram goda exempel på sociala innovationer för äldre. Detta skulle ske […]

Välfärdskonferensen 2012

Joakim Tranquist kommer att vara en av talarna på Välfärdskonferensen 2012 i Göteborg den 14-16 november. Temat för det pass […]

Klipp med Evert Vedung

Evert Vedung är kanske den enskilt mest kände utvärderingsforskaren i Sverige. Evert har också varit engagerad i forskning om miljöfrågor […]