Vikten av professionella nätverk…

Häromdagen hände något roligt. Jag fick e-post från en man vid en portugisisk avdelning inom EU-kommissionen, där han konstaterade att […]

Utvärdering och YouTube

En angelägen fråga i många avseenden är hur man kan använda sig av dagens teknik i olika faser av utvärderingsprocessen. […]