Erfarenheter av lärande utvärdering

Socialfondens processtöd Strategisk Påverkan och Lärande (SPeL) har nyligen publicerat en rapport som kartlägger s k lärande utvärdering som ett instrument […]

Debatt i Socialfonden

På uppdrag av Temagruppen Unga i Arbetslivet genomförde Tranquist Utvärdering under hösten en förstudie inför en eventuell kommande metautvärdering med […]

Certifiering av utvärderare?

I många sammanhang väcks frågan om certifiering av utvärderare och standards för utvärdering är ett återkommande tema på många konferenser […]

Konferens i Malmö

Den 19-21 maj anordnar Forum för Arbetslivsforskning (FALF) konferensen Arbetsliv i förändring i Malmö. Konferensen syftar till att gemensamt och över […]

Följeforskning och Learning Communities

På bloggen AEA 365 gjorde häromdagen Catharine Jahnes ett inlägg om sina erfarenheter från att arbeta med att utveckla ”learning community […]