Att använda bilder i utvärdering…

Jag försöker ofta föra in bilder i olika faser av utvärderingsprocessen. Ibland kan det handla om att rita upp en […]