Seminarium vid ESI-fondernas gemensamma utvärderingskonferens 4–5 februari 2016

Tranquist Utvärdering kommer att medverka vid ESI-fondernas konferens om utvärdering den 4-5 februari 2016. Tillsammans med Sweco kommer vi att […]

Storytelling i MÖTAS

Det ESF-finansierade projektet MÖTAS är inne i sin slutfas. MÖTAS har initierats inom Vård- och omsorgscollege och drivits av Kommunförbundet […]

Avslutningsfest med ComUng

Tranquist Utvärdering har under de senaste tre åren följt projektet ComUng som drivits av Lunds kommun med finansiering från Europeiska […]

Metaanalys av ungdomsprojekt

Tranquist Utvärdering har på uppdrag av Temagruppen Unga i arbetslivet genomfört en metaanalys av utvärderingar av ungdomsprojekt som finansierats med […]

Teoribaserad utvärdering

Inför kommande period av det nationella socialfondsprogrammet (2014-2020) kommer, av allt att döma, fokus att ligga på att utveckla det […]

Erfarenheter av lärande utvärdering

Socialfondens processtöd Strategisk Påverkan och Lärande (SPeL) har nyligen publicerat en rapport som kartlägger s k lärande utvärdering som ett instrument […]

Debatt i Socialfonden

På uppdrag av Temagruppen Unga i Arbetslivet genomförde Tranquist Utvärdering under hösten en förstudie inför en eventuell kommande metautvärdering med […]

Certifiering av utvärderare?

I många sammanhang väcks frågan om certifiering av utvärderare och standards för utvärdering är ett återkommande tema på många konferenser […]

Bläddra framåt »