Vikten av professionella nätverk…

Häromdagen hände något roligt. Jag fick e-post från en man vid en portugisisk avdelning inom EU-kommissionen, där han konstaterade att […]