Utvärdering vs. Forskning

Är utvärdering forskning – är forskning utvärdering? Detta är en fråga som aldrig tycks kunna få ett slutgiltigt svar. En […]

Att använda bilder i utvärdering…

Jag försöker ofta föra in bilder i olika faser av utvärderingsprocessen. Ibland kan det handla om att rita upp en […]