Tips till dig som planerar projekt för unga

Just nu planeras runt om i landet mängder av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta […]

Artikel om Hälsa och Lärande i Skolan

Vid halvårsskiftet avslutades projektet Hälsa och Lärande i Skolan som drivits av Barn- och ungdomsverksamheten i sdf Rosengård, Malmö stad. Tidskriften […]

Erfarenheter av lärande utvärdering

Socialfondens processtöd Strategisk Påverkan och Lärande (SPeL) har nyligen publicerat en rapport som kartlägger s k lärande utvärdering som ett instrument […]

Rapport om goda exempel

Den 20 februari genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ett seminarium där man presenterade rapporten ”Berättelser om finansiell samordning – […]

Sumak, ett uppmärksammat ESF-projekt

Sumak är ett projekt som drivs av Drömmarnas Hus i samarbete med Xenofilia och Kryddor från Rosengård. Projektet finansieras av […]

Artikel om Evert Vedung

”Ja, jag har en historia att berätta om hur det där med utvärdering kom in i mitt liv”.  Orden är […]

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering är någonting som alltmer efterfrågas idag. Framför allt vill många kommunala verksamheter få mer kunskap om hur mycket man”får […]

Utvärderingshistoria – Strukturfonderna

Jag är intresserad av utvärdering i sig, men det finns några särskilda perspektiv på utvärdering som roar mig mer än andra. Ett […]

Bläddra framåt »