Uppdragsutbildning. Att leda och skapa förändring i en EU-finansierad projektmiljö

Skapat | september 11, 2014

Tranquist Utvärdering kommer under hösten att genomföra en uppdragsutbildning i samarbete med EU-kontoret Skåne Nordost (EUSKNO).

Utbildningen avser en projektledarutbildning med inriktning på att leda och skapa förändring i en EU-finansierad projektmiljö. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar som eller har ett intresse av att i framtiden arbeta som projektledare i offentlig verksamhet. Utbildningen tar i första hand sin utgångspunkt i EU-finansierad projektverksamhet, men är även tillämpbar på annan projektverksamhet i offentlig sektor.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om och verktyg kring projektledning i en EU-finansierad projektmiljö. Efter utbildningen ska deltagarna ha fått ökade kunskaper om projektledning i allmänhet, men framför allt konkreta verktyg för att som projektledare i offentlig verksamhet leda och driva varaktig förändring.

Utbildningen genomförs som två heldagar och äger rum under november 2014.

Klicka här för att läsa fler nyheter »