Uppdrag

Pågående utvärderingsuppdrag:

 • Klusterutvärdering i Sydsverige, fem projekt som avser kompetensutveckling kring bemötande av nyanlända
  Tid:2017-2019
  Uppdragsgivare: Svenska ESF-rådet
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Nordens Välfärdscenters stödordning för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete
  Tid:2018
  Uppdragsgivare: Nordens Välfärdscenter
  Finansiär: Nordens Välfärdscenter/Nordiska Ministerrådet
 • Nordisk arena för folkhälsosamarbete
  Tid:2018
  Uppdragsgivare: Nordiska Ministerrådet
  Finansiär: Nordiska Ministerrådet
 • Steget
  Tid:2018-2020
  Uppdragsgivare: Burlövs kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Säkrare övergångar vid psykisk ohälsa
  Tid:2018-2019
  Uppdragsgivare: Finsam Lund
  Finansiär: Finsam Lund
 • Personligt engagemang på plats för ett hållbart arbetsliv (PEPP)
  Tid:2018-2019
  Uppdragsgivare: Kävlinge kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Suggestopedisk Svenska för Invandrare (SSI)
  Tid:2017-2019
  Uppdragsgivare: Samordningsförbundet RAR i Sörmland
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Integrationslyftet
  Tid:2017-2018
  Uppdragsgivare: Samordningsförbundet RAR i Sörmland
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • NANA
  Tid:2017-2020
  Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Mobile you
  Tid:2016-2018
  Uppdragsgivare: Furuboda folkhögskola
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • SUSA
  Tid:2016-2019
  Uppdragsgivare: Stockholms stad
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Klusterutvärdering, hållbar stadsutveckling i Stockholm
  Tid:2016-2019
  Uppdragsgivare: Svenska ESF-rådet
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Goinge Forward
  Tid: 2017-2019
  Uppdragsgivare: Östra Göinge kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Raka Vägen
  Tid: 2016-2018
  Uppdragsgivare: Trelleborgs kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Within
  Tid: 2016-2019
  Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • NANA
  Tid: 2017-2020
  Uppdragsgivare: Kristianstads kommun
  Finansiär: Europeiska Socialfonden (ESF)
 • Hela Familjen
  Tid: 2016-2018
  Uppdragsgivare: Finsam Skåne Nordost
  Finansiär: Finsam Skåne Nordost
 • Näsbymodellen
  Tid: 2015-2017
  Uppdragsgivare: Finsam Skåne Nordost
  Finansiär: Finsam Skåne Nordost