Slututvärdering av ESF 2007-2013

Skapat | augusti 18, 2015

Under 2015 låter EU-kommissionen (DG Empl) genomföra slututvärdering (ex post) av Europeiska Socialfonden. Utvärderingen delas upp i de olika politikområden som Socialfonden består av.

Vår österrikiska samarbetspartner Metis har ansvarat för ex post utvärderingen av de område som kallas Access to Employment. I Sverige motsvarar detta Socialfondens programområde 2. Tranquist Utvärdering har ansvarat för den del av utvärderingen som avser genomförandet av Access to Employment i det svenska Socialfondsprogrammet 2007-2013.

Arbetet med analysen i de respektive länderna är avslutat. En samlad rapport från utvärderingen kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida vid årets slut.

Klicka här för att läsa fler nyheter »