Samordningsförbundet Trelleborg, ett gott exempel

Skapat | oktober 25, 2012

Samordningsförbundet i Trelleborg har varit en av Tranquist Utvärderings återkommande uppdragsgivare. Under de senaste tre åren har vi utvärderat flertalet projekt som finansierats av förbundet – t ex Jollen, Förrehabilitering, Villja och Team Fagerängen.

Samordningsförbundet i Trelleborg har nu valts ut som ett av tre goda exempel inom finansiell samordning i Sverige. I början av oktober beviljade Socialdepartementet medel till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) för att lyfta fram goda exempel på hur samordningsförbunden arbetar och tillämpar lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

De tre samordningsförbund som utsetts till att delta i projektet är: Samordningsförbundet Trelleborg, Jämtlands län samt Östra Södertörn.

Klicka här för att läsa mer om regeringens beslut kring berättelser om finansiell samordning: (extern länk) »

Klicka här för att läsa mer om Tranquist Utvärderings insatser i Samordningsförbundet Trelleborg: (extern länk) »

Klicka här för att läsa fler nyheter »