Samarbeten

För att genomföra utvärderingsuppdrag samarbetar Tranquist Utvärdering med olika aktörer beroende på uppdragets karaktär. En viktig utgångspunkt är att Tranquist Utvärdering ansvarar för kvaliteten i varje uppdrag. Bland våra samarbeten kan följande nämnas:

Kontigo AB – en konsultorganisation inom området samhällsutveckling som erbjuder processtöd och utvärdering på praktisk och vetenskaplig grund.

Metis – ett österrikiskt konsultföretag med fokus på policydesign samt policy-, program- och projektutvärdering, framför allt av insatser inom de europeiska strukturfonderna.

Payoff – ett företag som erbjuder projekt, verksamheter och arbetsgivare samhällsekonomiska, process- och effektutvärderingar för att synliggöra ekonomiska och strategiska nytta med fokus på hållbarhet.

APeL – ett utvecklingsföretag som hjälper samhälle, näringsliv och organisationer att hitta hållbara vägar till utveckling och lärande genom analys, utvärdering och forskning.

Aalborg Universitet – ForskningsCenter for Evaluering (FCE) – en forskningsenhet vid Aalborg Universitet med fokus på utvärderingsfrågor.

Euréval – Centre for European Evaluation Expertise – en fransk utvärderingsbyrå med fokus på ”public policy design”, inte minst med inriktning på ESF.

Panteia – ett holländskt konsultföretag som erbjuder stöd i policyfrågor.

Malmö Universitet – mer specifikt avdelningen Innovation och Utveckling som arbetar med samhällsentreprenörskap, forskningssamverkan och uppdragsutbildning.