Rapport om goda exempel

Skapat | mars 30, 2013

Den 20 februari genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ett seminarium där man presenterade rapporten ”Berättelser om finansiell samordning – tre samordningsförbund som goda exempel”. På initiativ av NNS har ett antal berättelser om samverkan sammanställts i syfte att berätta om utmaningar och värden med samverkan, men också om reflektioner och reaktioner kring strukturell påverkan, samarbete med myndigheterna och värdeskapande för individen. Bland de goda exemplen finns Samordningsförbundet Trelleborg.

Läs rapporten här: (extern länk till NNS) »

Klicka här för att läsa fler nyheter »