Artikel i American Journal of Evaluation

Skapat | augusti 18, 2015

Sedan 2002 har The Oral History Team, en grupp amerikanska utvärderingsforskare, låtit genomföra och publicera intervjuer med personer som bidragit till hur utvärdering uppfattas och utövas i USA. Deras utgångspunkt var att programutvärdering fortfarande är ett relativt ungt fält, vilket innebär att de flesta av dess mest centrala aktörer är fortfarande aktiva. Genom att i ett muntligt historieperspektiv fånga dessa personers yrkesbana har deras ambition varit att återskapa delar av historien kring utvärdering som fenomen.

Som ett led i att föra denna tradition vidare, och som ett bidrag till The International Year of Evaluation, har ett bidrag skrivet av Joakim Tranquist antagits för publicering i American Journal of Evaluation. Artikeln, som kommer att publiceras i den fjärde och avslutande utgåvan av tidskriften under 2015, har titeln ”The Oral History of Evaluation: The Professional Development of Evert Vedung”.

Artikeln beskriver den yrkesmässiga utvecklingen hos Sveriges mest välkände utvärderingsforskare – Evert Vedung. Publiceringen av artikeln är en del i Tranquist Utvärderings strävan om att bidra till förståelsen av utvärdering i Sverige såväl som i ett internationellt perspektiv, framför allt då det handlar om programutvärdering med grund i det som kallas teoribaserad utvärdering.

Klicka här för att läsa fler nyheter »