Analys av ESF och partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020

Skapat | augusti 18, 2015

På uppdrag av EU-kommissionen (DG Regio) ansvarar vår österrikiska samarbetspartner Metis för en analys av förutsättningarna för genomförandet av Europeiska Socialfonden 2014-2020.

Uppdraget som avser den österrikiska ”The analysis of the negotiations concerning Partnership Agreements (PA) and European Social Fund (ESF) Operational Programmes (OP), including multi-fund programmes, for the programming period 2014-2020” genomförs under augusti-september 2015.

Tranquist Utvärdering ansvarar för analysen av den svenska partnerskapsöverenskommelsen och det operativa programmet för Socialfonden i Sverige 2014-2020.

Klicka här för att läsa fler nyheter »